Tarihçe

   GİRESUN İLİ GÖRELE İLÇESİ ESENLİ KÖYÜ

KALKINDIRMA
VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
 
                          TARİHÇESİ

 

           Deneğimiz Aziz KAYA, Hakkı SIBIÇ, Hasan KAYA, Cengiz SIBIÇ Zeki DEMİRCİ, Birol BÜYÜKBAŞ, Dursun ÖZCAN Kurucu üyeleri tarafından 17 KASIM 1997 Tarihinde        Piri Paşa Mah. Dere içi sok No: 107 Hasköy/BEYOĞLU/İSTANBUL Adresinde kurulmuştur.

Derneğimiz 12/10/1998 tarihinde Dernek kurucu üyeleri dernek merkezinde toplanarak Geçici Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına Zeki DEMİRCİ Başkan yardımcılığına Hakkı SIBIÇ Yönetim kurulu üyeliklerine Aziz KAYA, Hasan KAYA ,yı seçerek göreve başlamışlardır.

Geçici yönetim kurulu o günkü zor şartlarda Derneğimizin sağlam temeller üzerine kurulması gelişip büyümesi Esenli Köyüne hizmet edebilmesi için takdir edilecek çalışmalar yapmışlardır.

Deneğimizin geçici yönetim kurulu dernek merkezinde 28/09/1999 toplanarak 1,nci Olağan Genel Kurulunun 10/10/1999 Pazar günü saat: 15:00 da yapılması kararını almışlardır.

1,nci Olağan Genel Kurul Kongresi tarihinde yapılmış Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer SIBIÇ Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet SIBIÇ, Zeki DEMİRCİ, Mehmet HIDIR, İsmail SİVRİ, Hakkı SIBIÇ, Süleyman USTA seçilerek göreve başlamışlardır.

Dernek yönetim kurulu Dernek merkezinin Piri Paşa Mah. Dere İçi sok No: 107 Hasköy/BEYOĞLU adresinden Çubuklu Mah. Yazıcı taşocağı yolu No: 6 Kat.3 Çubuklu/BEYKOZ / İSTANBUL Adresine alınmasına ve bu adreste lokal açılmasına karar verilmiş ise de bu adresteki eksikliklerden dolayı vazgeçilmiştir.

Dernek Yönetim  Kurulu  Görevleri içersin de  derneğimizin  büyümesi

,gelişmesi, tanıtılması Esenli Köyüne  Hizmet Edebilmesi  için takdir edilecek çalışmalar yapmışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde 30/04/2001 tarihinde toplanarak Derneğimizin 2,nci Olağan Genel Kurulunun 20/05/2001 Pazar günü saat: 14.30 da Dernek merkezinde yapılmasına kararını vermişlerdir.


Derneğimizin 2,nci Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman HIDIR Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rahmi HIDIR, Kemal SİVRİ, Musa SIBIÇ, Mehmet HIDIR, Mustafa KARACI seçilerek göreve başlamışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinin Piri Paşa Mah. Dere içi sok no:107 HASKÖY/BEYOĞLU/İSTANBUL Adresinden Rüzgarlı bahçe Mah. Geçici 58,nci sok No: 16/A Kat.1 BEYKOZ/İSTANBUL Adresindeki yere nakledilmesi kararını almış Derneğimiz bu adrese taşınmıştır.

Dernek Yönetim Kurulu 19/08/2001 tarihinde TÜZÜK değişikliği için Olağanüstü Kongre kararı almış Olağanüstü Kongrenin 09/09/2001 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Kongre yapılmış TÜZÜK değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu görevlerine devam etmişlerdir.

Dernek Yönetim  Kurulu  Görevleri içersin de  derneğimizin  büyümesi

,gelişmesi, tanıtılması Esenli Köyüne  Hizmet Edebilmesi  için takdir edilecek çalışmalar yapmışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde 13/04/2003 toplanarak Derneğimizin 3,ncü Olağan Kongresinin 18/05/2003 Pazar günü saat: 11.00 da dernek merkezinde yapılmasına karar vermişlerdir.

Derneğimizin 3,ncü Olağan Genel Kurul Kongresi yapılmış Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet SIBIÇ Yönetim Kurulu üyeliğine Ömer HIDIR, Mustafa KARACI, Osman KARAKOÇ, Süleyman USTA, Hasan SİVRİ, Ali HIDIR seçilerek görevlerine başlamışlardır.

Dernek Yönetim  Kurulu  Görevleri içersin de  derneğimizin  büyümesi

,gelişmesi, tanıtılması Esenli Köyüne  Hizmet Edebilmesi  için takdir edilecek çalışmalar yapmışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde 08/04/2005 tarihinde dernek merkezinde toplanarak derneğimizin 4,ncü Olağan Kongresinin 15/05/2005 tarihinde yapılmasına karar vermişlerdir.

Derneğimizin 4,ncü Olağan Genel Kurul Kongresi 15/05/2005 tarihinde yapılmış olup Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet SIBIÇ Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan SİVRİ, Süleyman USTA, İsmail SİVRİ, Mehmet KARACI, Osman TENK, Hakkı SIBIÇ seçilerek görevlerine başlamışlardır.

Dernek yönetim kurulu görevler süresince Derneğimizin Tüzüğündeki amaçlarını gerçekleştirebilmesi için yoğun bir çalışma dönemi geçirmişlerdir.


Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde 25/03/2007 tarihinde toplanarak Derneğimizin 5,nci Olağan Genel Kurul toplantısının 20/05/2007 Pazar günü saat:

11.00 / 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar vermişlerdir.

 

Derneğimizin 5,nci Olağan Genel Kurul toplantısı 20/05/2007 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa SİVRİ Yönetim Kurulu üyeliklerine Musa SIBIÇ, Ahmet KARAKOÇ, Mesut SİVRİ, Murat Can SIBIÇ, Metin HIDIR, Halil DEMİRCİ, Ali HIDIR seçilerek göreve başlamışlardır.

Seçilmiş olan Yönetim Kurulu Dernek lokalimizin tadilatının yapılması, yeni yönetim bürosunun yapılması ve diğer hizmetleri ile Derneğimizin büyümesi, gelişmesi, Tüzüğündeki amaçlarına hizmet edebilmesi İçin takdir edilecek çalışmalar yapmışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde 09/04/2009 toplanarak Derneğimizin 6.ncı Olağan Genel Kurul toplantısının 17/05/2009 tarihinde yapılmasına karar vermişlerdir.

Derneğimizin 6.ncı Olağan Genel Kurul toplantısı 17/05/2009 yapılmış olup

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet SIBIÇ Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fikret

KARAKOÇ, Ömer HIDIR, Cemal SİVRİ, Çetin HIDIR, Ömer SIBIÇ, Enver TENK, Osman HIDIR, Mehmet SİVRİ seçilerek görevlerine başlamışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu görev süreleri içersin de öncelik olarak Derneğimizin Ekonomik yapısını güçlendirmek ve o günün getirmiş olduğu yenilikleri derneğimize kazandırmak Derneğimizin Tüzüğündeki amaçlarına hizmet edebilmesi için takdir edilecek çalışmalar yapmışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde 11/04/2011 tarihinde toplanarak Derneğimizin 7.nci Olağan Genel Kurul toplantısının 08/05/2011 tarihinde yapılmasına karar vermişlerdir.

Derneğimizin 7.nci Olağan Genel Kurul toplantısı 08/05/2011 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Enver TENK Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet SIBIÇ, Cemal SİVRİ, Osman HIDIR, Gençağa SIBIÇ, Mustafa KARACI, Fikret KARAKOÇ, Çetin HIDIR, Veysel SİVRİ, seçilerek göreve

başlamışlardır.

 

Derneğimizin 7.nci Olağan Genel Kurul toplantısında Tüzük değişikliğine gidilerek Yönetim Kurulu görev süresi 2 yıldan yıla çıkarılmıştır.

Dernek Yönetim Kurulu Aidat Borçlarından dolayı üyelerin üyeliklerinin Düşürülmesinin Derneğimize zarar verdiğini görmüş gerekli Tüzük yenileme


çalışmalarını yaparak Aidat borcundan Üyelik Düşürülmesinin kaldırılarak Aidat borcu olan üyelere Genel Kurula Katılamama yasağı getirilmiştir. Genel Kurul Toplantılarının Mayıs ayından Şubat ayına alınması gibi ayrıntılı, teferruatlı bir çalışma yapılarak Derneğimizin Tüzüğünü modern bir şekle getirerek Genel Kurula sunmuştur.

Dernek Yönetim Kurulu görev süresi içersin de Derneğimizi Ekonamik olarak güçlenmesini sağlamış her koşulda Tüzüğündeki amaçlarını gerçekleştirebilecek duruma gelmesini sağlayacak takdir edilecek çalışmalar yapmışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde 06/04/2014 tarihinde toplanarak

derneğimizin 8.nci Olağan Genel Kurul toplantısının 10/05/2014 tarihinde Saat:

10.00 /17:00 arasında yapılmasına karar vermişlerdir.

 

Deneğimizin 8.nci Olağan Genel Kurul toplantısı 10/05/2014 tarihinde yapılmış önceki yönetimin hazırladığı Tüzük Değişikliği maddeleri genel kurula sunulmuş genel kurulca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Derneğimizin 8.nci Olağan Genel Kurul toplantısı 10/05/2014 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Gençağa SIBIÇ Yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet SIBIÇ, Ali TENK, Ahmet HIDIR, Enver TENK, Nedim SİVRİ, Osman TENK, Fikret KARAKOÇ, Cafer ARACI, seçilerek göreve başlamışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu görev sürelerince Derneğimizin Tüzüğündeki amaçlarına hizmet edebilmesi için gerekli çalışmaları başarılı bir şekilde yapmışlardır.

Dernek Yönetim Kurulu Dernek merkezinde toplanarak Derneğimizin 9,ncu Olağan Genel Kurul Toplantısının 19/02/2017 Saat:10.00/17.00 arasında Dernek merkezinde yapılmasına karar vermişlerdir.

Derneğimizin 9.ncu Olağan Genel Kurulu 19/02/2017 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Gençağa SIBIÇ Yönetim Kurulu üyeliklerine Enver TENK, Çetin HIDIR, Cesur SIBIÇ, Atakan ÇELİK, Mustafa HIDIR, Soner TENK, Fazlı SİVRİ, Bekir KARACA seçilerek göreve başlamışlardır. Seçilmiş olan yönetim kurulu Derneğimizin Tüzüğündeki amaçlarını gerçekleştirebilmesi için özverili bir şekilde, başarılı bir şekilde görevlerini sürdürmektedirler.

 

 

Dernek Yönetim Kurulu olarak Titiz bir çalışma yapıp Derneğimizin tarihçesini hazırlayıp Esenli Köyü Derneği Üyeleri ve Esenli Köyü Halkının bilgisine sunuyoruz.


Derneğimizi kuran sayın kurucu üyelerimiz başta olmak üzere Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar fedakârca gecesini gündüzüne katıp derneğimize hizmet eden herkese cani gönülden teşekkür ederiz.

DERNEK YÖNETİM KURULU

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam66
Toplam Ziyaret346524
Hava Durumu