Dernek Tüzüğü

GİRESUN İLİ GÖRELE İLÇESİ ESENLİ KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

AMACI

 

Derneğimiz Esenli Köyünü Kültürel, Sosyal ve Ekonomik yönden gelişmesine, kalkınmasına hizmet etmek. Köylülerimiz arasındaki yakınlığı ,bağlılığı güçlendirmek. Köyümüzün kalkınmasına , güzelleşmesine katkı sağlayacak her türlü zirai faaliyetlerde bulunmak Köyümüzün doğal yapısına ve tarihi eserlerine sahip çıkmak. Yol, Cami, Okul, Köprü, Değirmen, Su vb. Ağaçlandırma ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmek, beraber yürütmek. Köy ihtiyar heyeti ile beraber çalışmak. Üyelerimizin birlik beraberliğini, kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak. Hayvan neslinin ıslahına çalışmak Köyümüzün kalkınması hususunda köy menfaatine aykırı tasarrufları, kararları önleyici teşebbüslerde bulunmak. Köy ambarı ve köy fonu kurarak ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak. Tabii ve doğal afetlerde, ağır hastalık ve ölüm hallerinde köyümüz ve diğer illerde bulunan tüm üyelerimize ve Esenli Köyü vatandaşlarına Dernek imkânı dâhilinde maddi ve manevi yardımlarda bulunmaya çalışmayı amaç edinerek kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ» MADDE: 4

1-     Dernek tüm Esenli Köyü halkının birlikteliğini amaçlarken üyeler arasında kutuplaşmaya ve guruplaşmaya, bölgeciliğe,tarafçılığa, her türlü ayrımcılığa karşıdır.

2-   Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak. 3- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

4-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma vebilgilendirme bültenleri çıkarmak.

 5-   Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 6-    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

8-   Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,

sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve tefriş etmek.

 9-     Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri vb. düzenlemek ve üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 10-     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak ve taşınmazlar üzerinde aynı hakkı tesis etmek.

 11-      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Vakıf kurmak, Federasyon kurmak, kurulu bir Federasyona veya Konfederasyona katılmak. Gerekli izin alınarak Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

 12-      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

13-     Derneğin amacını gerçekleştirebilmesi için benzer amaçlı Derneklerden, İşçi ve İşveren Sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.                   4

14-     Amacın gerçekleştirilimesi için gerek görülmesi  halinde 5072 sayılk  Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları  ile ilişkilerine dair Kanun Hükümleri :“saklı” A kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak” ğ Projeler yürütmek.       

 15-     Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç malzemelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

 16-    Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

 17-    Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Derneklerle veya Vakıf, Federasyon,Konfederasyon, Sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

18-    Gerekli mercilerden izin almak sureti ile gıda bankacılığı yapmak.

19- Kadınların Dernek çatısı altında sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yardımlaşmasını, kaynaşmasını ve birlikteliğini sağlamak için kadın komisyonu oluşturmak.

20- Gençlerin Dernek çatısı altında sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yardımlaşmasını, kaynaşmasını ve birlikteliğini sağlamak için gençlik komisyonu oluşturmak.

21-   Konularında uzman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler

ve araştırmalar yaptırmak, gerekirse hizmet alımında bulunmak.

 22-   Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyaları yaptırmak ve dağıtmak.

 23-    Üyelerin her türlü sorunlarında, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinde kullanmak

üzere taşıt alımı veya kiralaması yapmak ve çalıştırmak.

 

24-   Köyümüz sakinlerine yardımda bulunan, önemli çalışmalar yapan ve proje üreten üye olsun ya da olmasın herkese onurlandırıcı başarı belgeleri ve şiltler vermek.

 

25-   Doğal felaket, yangın, kaza, hastalık ve ölüm nedeniyle zarar görenlere, mağdur olan ve köyümüzdeki ihtiyaç sahibi dul, yetim ve kimsesiz köylülerimize karşılık beklemeden yardımda bulunmak.

26-   İlk, orta ya da yüksek öğretimde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere araç, gereç, giyim vb. yardımda bulunmak. Derneğin genel bütçesi doğrultusunda yükseköğrenimde okuyan başarılı öğrencilere burs vermek ve burs temin etmek.

 

27-    Gençlerimizin ülkeye ve topluma yararlı olabilmesi için onlara örnek olmak, gençlik heyecanların spor, müzik, folklor ve sanat gibi alanlara yönlendirmek.

 

/ 28- Bu kararların uygulanması Yönetim Kurulu tasarrufundadır.        
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret346506
Hava Durumu